Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svalövsbygdens Pastorat Besöksadress: Realskolegatan, Forslidsgården, 26821 Svalöv Postadress: Box 23, 26821 Svalöv Telefon:+46(418)667700 E-post till Svalövsbygdens Pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrättsinnehavare

Vi söker innehavare på våra kyrkogårdar

Efter april 1991 måste ny gravrättsinnehavare anmälas till kyrkogårdsförvaltningen.

Församlingen söker innehavare på Billeberga, Svalöv, Sireköpinge, Torrlösa, Felestad, Tirups, Källs Nöbbelöv, Norra Skrävlinge och Norrvidinge kyrkogårdar.
Om du har upplysningar om någon grav, eller om någon anhörig till den gravsatte tveka inte att kontakta pastorsexpeditionen;
0418-66 77 00 eller någon av kyrkvaktmästarna,
Billeberga: 0418-66 77 56, 0702-11 94 05
Sireköpinge: 0418-66 77 52, 0767-92 94 92
Svalöv: 0418-66 77 55, 0767-94 94 92
Torrlösa: 0418-66 77 54, 0706-04 87 13
Felestad & Tirup: 0418-66 77 53, 0706-04 87 96
Källs Nöbbelöv/Norra Skrävlinge/Norrvidinge:
0418-66 77 57, 0702-27 80 09, 0418-66 77 58, 0702-27 80 08

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter;
Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att
bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen,
bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet,
bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång,
återlämna gravplatsen till huvudmannen.

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att
hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller
gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
Före gravrättstidens utgång göra anmälan om förnyelse av gravrätten.
Anmäla ny gravrättsinnehavare, observera att en eller flera kan inneha gravrätten.