Gravar och gravplatser

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad olika gravskick och nedan ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi kan erbjuda inom Svalövsbygdens pastorat.

Kistgravplats

I en kistgravplats kan flera urnor eller kistor sättas ner. Urnnedsättning kan ske med eller utan anhöriga. Den enskilda graven kan märkas med gravanordning och smyckas med växter, blommor och ljus. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven är i vårdat skick, om graven missköts kan det medföra att gravrätten förverkas. Om man inte kan eller vill sköta graven kan gravskötselavtal tecknas mot en avgift som innebär att gravskötseln lämnas över till församlingen.

Kistgravplats finns på alla våra kyrkogårdar.

Urngravplats

Gravplats för en eller flera urnor efter gravrättsinnehavarens godkännande. Anhöriga kan närvara vid gravsättning. Urngraven tillåts gravanordning, plantering, blommor och gravljus. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven är i vårdat skick, om graven missköts kan det medföra att gravrätten förverkas. Om man inte kan eller vill sköta graven kan gravskötselavtal tecknas mot en avgift som innebär att gravskötseln lämnas över till församlingen.

Urngravplatser finns i Billeberga, Sireköpinge, Felestad, Torrlösa och Svalöv.

Minneslund

Är ett gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Det är en anonym gravsättning och det finns ingen plats för namn på gravsatta. Smyckning sker vid gemensam smyckningsplats med endast snittblommor och ljus i gemensamt ljusträd. Enskilda planteringar är inte tillåtna. Gravsättning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdens personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Efter att gravsättning av aska är utförd sänds ett minnesbrev till anhörig som beställt begravningen. Ingen gravrätt upplåts och de anhöriga har inget skötselansvar.

Minneslund finns i Billeberga, Sireköpinge, Norra Skrävlinge, Norrvidinge och Svalöv.

Askgravplats

Gravskicket är ett mellanting mellan traditionell enskild gravplats och minneslund. Anhöriga har rätt att närvara under gravsättning vid askgravplats och namn sätts upp på sten i efterhand. Gravskicket gör det möjligt för makar att vila i samma gravplats. Gravrätten upplåts med starka restriktioner kring gravsten och smyckning. Smyckning innefattar endast snittblommor i vas och en lykta vid stenen.

Askgravplats finns i Billeberga, Felestad och Svalöv. 

Vid val av gravplats är det viktigt att vara med och välja ut gravplatsen ute på kyrkogården. Tänk därför noga igenom era speciella önskemål och framför dessa till vår personal, som gärna visar de olika alternativ som finns.

Askgravlund

Gravskicket askgravlund innebär att urnorna grävs ner utan anhörigas medverkan, men att namnen på gravsatta finns uppsatta på en gemensam plats.                     

Askgravlund finns i Källs Nöbbelövs. 

För Källs Nöbbelöv finns möjligheten för anhöriga att välja om de vill ha den avlidnes namn och årtal placerade på en namnskylt fäst på en av de två nya stenarna på platsen.