Gemenskap - för barn och vuxna

Vi leker, samtalar, sjunger och fikar tillsammans.
Ingen anmälan krävs!

Frågor
Jenny Weberg tfn 070 - 2119407