Diakoni- att visa varandra omsorg

Diakoni är inget, den blir till i mötet mellan människor- och har alltid ett syfte- att frigöra livskraft (som det står i ett biskopsbrev om diakoni).

Diakoni handlar om att se sin medmänniska, inte minst då livet känns svårt, något som vi alla kan känna i perioder i livet vare sig vi är unga, mitt i livet eller äldre.

Genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om skapelsen och kampen för rättvisa utövar vi diakoni. Genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möter vi varandra i utsatta livssituationer.

Tillsammans får vi tvivla, gråta, skratta, tro och hoppas och växa i oss själva och vår andlighet.

Kyrkans diakoni hämtar sin kraft i Gud och i evangelium som är källan till helande och upprättelse av kropp själ och ande. Diakoni avspeglas i det ständigt pågående livets vardag, möten och samtal.