Begravningsombud

Den 1 januari 2000 förändrades förhållandet mellan Svenska kyrkan och den svenska staten. Svenska kyrkan fick ett uppdrag av Staten att även i fortsättningen ansvara för att anordna begravning för människor boende i Sverige, alltså även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Den som inte tillhör Svenska Kyrkan har ingen rätt att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten då de inte kan rösta i kyrkliga val och därmed inte heller har möjlighet att påverka beslut om t.ex. begravningsavgiften, inte heller finns någon rättighet att påverka utbyggnad eller planering av särskilda gravplatser.
För att företräda dem som utnyttjar dessa tjänster hos Svenska kyrkan utan att vara medlemmar, ska ett eller flera begravningsombud utses. Länsstyrelsen utser dessa på förslag av kommunstyrelsen.
Begravningsombudens uppgift är bland annat att kontrollera att storleken på begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt.
Finner ombudet skäl att rikta anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska länsstyrelsen underrättas om detta. Ombuden skall också i övrigt bevaka intressen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Den som har önskemål om eller synpunkter på hur begravningsverksamheten bör ordnas för icke-medlemmar i Svenska kyrkan kan vända sig till dessa ombud.
Likaså den som har frågor kring detta eller begravningsavgiften.
 
Begravningsombud i Svalövsbygdens pastorat är Katarina Lundgren 0707-497401 KatarinaL4@hotmail.com