Begravningsavgift

Den 1 januari år 2000 förändrades förhållanden mellan staten och Svenska kyrkan. Från detta datum betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift, oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Från den 1 januari 2013 hanteras begravningsavgiften fristående från kyrkoavgiften även för medlemmar i Svenska kyrkan. För medlemmar visar det sig som en egen rad på slutskattebeskedet. Begravningsavgiften ska täcka huvudmännens kostnader för den löpande begravningsverksamheten. Begravningsverksamhetens huvudmän är Svenska kyrkans församlingar, utom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman. Begravningsavgiften administreras av Riksskatteverket.
För denna avgift har alla rätt till följande tjänster, oavsett var i landet begravningen äger rum:
• Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats för en tid av 25 år
• Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
• Kremering
• Transport av kistan från bisättningslokal till lokal för begravningsceremoni, vidare till krematorium och begravningsplats
• Lokal för förvaring och visning av stoftet, bisättningslokal
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
• Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar
Om man är medlem i Svenska kyrkan har man för sin medlemsavgift också rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning i kyrka/kapell.
Detta ingår inte i begravningsavgiften:
• Kista och svepning
• Kistdekoration
• Annonsering
• Transport av kista från hem/sjukhus till bisättningslokal
• Begravningsceremoni (för de som tillhör Svenska kyrkan ingår begravningsgudstjänst)
• Urna
• Minnesstund
• Gravsten
• Skötsel av graven