Barnkörprojekt

Är sång det bästa du vet?
Skulle du vilja sjunga och ha kul med andra?

Du är då hjärtligt välkommen att prova på våra tre körprojekt i höst!

Frågor och Anmälan

Marie Svensson
tfn 076-786 70 09 marie.e.svensson@svenskakyrkan.se