1800 tals kyrkan

Medeltidskyrkan revs 1881 för att göra plats åt en ny kyrka. Den byggdes av gult tegel en liten bit söder om den gamla. Av den gamla kyrkan bevarades dopfunten och en tympanonrelief. De flyttades till Lunds universitets historiska museum. Den var sparsmakat inredd och med en färgsättning typisk för 1800-talets slut. Eiler Græbe målade om kyrkan invändigt 1933 då den fick lite ljusare färger.Kyrkan visade sig dock vara illa bygd. Efter bara några år blev det problem med underhållet. Redan när Græbe målade om interiören var kyrkan fuktskadad. Senare började teglet vittra. 1946 förvärrades problemen ytterligare då man upptäckte svåra angrepp av husbock i taket.