Foto: Petter Svärd

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga har verksamhet under namnet "Sommarn med corona"

Aktiviteter på Källmoragården för dig från 13 år på onsdagar kl 18-20.

 

 

Fakta om SKU (Svenska Kyrkans Unga) i Sura-Ramnäs

Svenska kyrkans unga, kallad SKU, är Svenska kyrkans ungdomsorganisation. I Sura-Ramnäs församling finns en programgrupp, som tillsammans med personal, ordnar aktiviteter under terminerna.

Som medlem i SKU i Sura-Ramnäs församling kan du komma till Källmoragården på onsdagar kl 18, där SKU ordnar aktiviteter och erbjuder en plats att hänga med kompisarna. OBS! För närvarande sker all verksamhet för SKU utomhus.

För att bli medlem i SKU kan antingen följa länken längst ner på sidan eller prata församlingspedagog Petter Svärd, petter.svard@svenskakyrkan.se.

Medlemsskap i SKU kostar ingenting.

Följ SKU på Instagram #skusuraramnas

Mer om SKU  Svenska kyrkans unga

Petter Svärd

Petter Svärd

Sura-Ramnäs församling

Församlingspedagog, Kommunikatör