Foto: Petter Svärd

Konfirmandassistenter

Du som är konfirmerad kan vara konfirmandassistent, dvs ledare för nästa grupp konfirmander.

OBS! Verksamheten är pausad pga coronapandemin.

Som assistent får du:

• utbildning i ledarskap
• åka på läger
• uppleva en massa roliga saker

Att vara assistent är ett uppdrag som innebär en del ansvar t ex att du

• kommer på konfirmand- och assistentsamlingar
• är en bra förebild för konfirmanderna
• är solidarisk med ledargruppen
• har en vilja att utvecklas som ledare

Kontaktperson om du är intresserad av att vara assistent: