Konfirmandassistenter

Du som är konfirmerad kan vara konfirmandassistent, dvs ledare för nästa grupp konfirmander.

Som assistent får du:

• utbildning i ledarskap
• åka på läger
• uppleva en massa roliga saker

Att vara assistent är ett uppdrag som innebär en del ansvar t ex att du

• kommer på konfirmand- och assistentsamlingar
• är en bra förebild för konfirmanderna
• är solidarisk med ledargruppen
• har en vilja att utvecklas som ledare