Begravning och gravskötsel

Döden är en del av livet, men en mycket svår del, ibland obeskrivlig i sin smärta för de efterlevande. Sorgeprocessen måste få ta sin tid annars kan de inre såren inte läka. Man behöver stöd och hjälp för att orka med och kunna gå vidare i livet. Sura församling vill vara till hjälp i detta sorgearbete.

En nära och kär människa har gått bort. Vid begravningsgudstjänsten får vi ta avsked av henne/honom. Det blir en stund där vi får tacka för en människas liv och vad detta liv har fått betyda för oss. Men det blir också en stund där vi själva påminns om de stora frågorna om liv och död. Genom ord och musik, psalm och bön får vi hjälp att se våra liv i ett större perspektiv och vi får hämta kraft inför kommande dagar.

Vid begravning av den som har varit skriven i församlingen är så gott som alla tjänster gratis, som präst och musiker, plats på kyrkogården för kista eller urna, kremering och gravsättning. Vissa saker får man dock betala för, som t ex kista, urna, annonseringskostnader, gravsten mm. Begravningsbyrån är behjälplig med dessa tjänster.