Nationell bönedag med anledning av pandemin

Biskopar och företrädare för ett antal kristna samfund i Sverige bjuder in till en nationell bönedag 22 november.