Nationell bönedag för pandemin

Biskop Åke Bonnier är med och bjuder in till en nationell bönedag för pandemin 22 november, tillsammans med andra biskopar och företrädare för ett antal kristna samfund i Sverige.

Situationen i vår värld och också i vårt land är mycket allvarlig. Pandemins utbredning ökar och nöden och behoven är stora. Var gärna med och be!

Du kan läsa mer om initiativet här

Be med dina egna ord, eller med en bön som biskop Åke formulerat inför bönedagen:

Gud, Du som är livets Herre, vi ber för alla som på olika sätt är drabbade av Corona. Var med var och en med Din heliga och helande Ande.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig!

Gud, vi ber speciellt för alla som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Var dem nära med liv av Ditt liv.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig!

Gud, vi ber för alla läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och all annan personal inom sjukvården. Ge dem kraft Herre, ge dem kärlek Herre, ge dem hopp och glädje mitt i och trots allt.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig!

Gud, vi ber för alla som arbetar inom äldreomsorgen. Var med dem var och en och ge också dem kraft, kärlek, hopp och glädje mitt i och trots allt.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig!

Gud, vi ber väldigt konkret om Din hjälp mot Covid-19. Kom med Din heliga Ande och låt vår värld förnyas av Din läkande kraft.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig!

Gud, vi ber för alla som har att fatta beslut i vår värld. Vi ber för presidenter, för parlament och riksdagar, för regeringar och ministrar, för beslutsfattare på regionala nivåer och lokala nivåer. Led dem Herre var och en på Dina vägar och låt deras beslut vara i enlighet med Din vilja.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig!

Gud, vi ber för Din Kyrka i hela världen. Hjälp oss alla att vara bärare av hopp och ljus och i allt det vi är och allt det vi gör visa på Din kärlek som är störst av allt.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig!

Om allt detta ber vi i Jesu Kristi vår Frälsares namn. Amen.