Foto: Linda Mickelsson / IKON
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Vigsel

Att gifta sig innebär att sätta in kärleken till varandra i ett större sammanhang. I Bibeln står: "Gud är kärlek". I den kyrkliga vigseln ber vi att Gud ska vara med och stödja er i ert liv tillsammans. Äktenskapslöftena är en bekräftelse på bådas gemensamma vilja att dela resten av sitt liv med varandra.

Kyrklig vigsel bokas på Pastorsexpeditionen i Sunne.
Vigseltider efter överenskommelse.

Man måste söka hindersprövning hos lokala skattemyndigheten. Hindersprövningen lämnas till vigselprästen före vigseln.

Vid vigselsamtalet med prästen gås vigseln igenom. Psalmer med mera bestäms. Musikval görs tillsammans med kyrkomusikern.
Vill man viga sig i annan kyrka än hempastoratets kyrka, ska man kontakta den församlingsexpedition där vigselkyrkan är belägen.
Brudkrona finns till utlåning.

Sunne pastorat

Kyrkogatan 3, 686 34 Sunne
Öppet måndag-torsdag 10.00-12.00

Under sommarperioden måndag-onsdag10.00-12.00

Pastorsexpeditionen:
sunne.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen:
sunne.pastorat.kyrkogard@svenskakyrkan.se 

Gemensam växel: 0565-68 88 00