Västra Ämterviks kyrkogård med Fryken i bakgrunden
Foto: Birgitta Persson

Västra Ämterviks kyrkogård, kort historik

Den äldsta kyrkogården är den vid gamla kyrkplatsen vid Sillegården. Där finns numera inga järnkors eller gravstenar kvar, bara en rest minnessten och en mur som omgärdar platsen.

Några av de smidda järnkorsen från denna kyrkogård står emellertid på den översta delen längs södra kyrkväggen.

På den gamla kyrkogården firas sedan många år friluftsgudstjänst i juli månad.

Den nya kyrkogården har fått sin nuvarande form genom att den utvidgats vid tre tillfällen. Den äldsta delen av denna kyrkogård är från 1850-talet, vilket anges på den ena av stenpelarna vid kyrkogårdsgrinden. Utvidgningarna har sedan skett 1920, 1948 och 1991. Övre kyrkogårdsdelen, den närmast kyrkan, genomgick en restaurering under dåvarande komminister Domar Skaftes tid. På den nyaste kyrkogården finns en bronsskulptur från år 1991 med rinnande vatten som symboliserar bägaren som flödar över i Psaltarens 23e psalm. Den är inköpt och skänkt av Insamlingsstiftelsen Västra Ämterviks kyrkas blomsterfond och Sunne kyrkliga samfällighets kyrkogårdsnämnd 1995. En Askgravlund anlades på denna del år 2013.