Foto: Gustaf Hellsing IKON

Varning för gravljus i glas

Använd i stället små och stabila gravljus med lång brinntid som inte kan gå sönder.

Under Allhelgonahelgen och den mörka årstiden är det vanligt att tända ljus på nära och käras gravar. Kyrkogårdsförvaltningen avråder dock bestämt från att använda gravljus i glas. Dessa är opålitliga och kan orsaka bränder. De välter lätt och går sönder och när de blir varma kan de explodera. Djur som vistas på kyrkogården riskerar att skada sig och för personalen är det inget trevligt jobb att plocka upp glasskärvor. Finns granris i närheten när ett gravljus i glas går sönder är brand ett faktum. Granris innehåller terpentin och är mycket lättantändligt. Använd istället små och stabila gravljus med lång brinntid som inte kan gå sönder.