Val och beslut i samband med begravning

Som anhörig står du inför en hel rad av val och beslut i samband med ett begravningsarrangemang.

Det är den avlidnes önskemål om begravning och gravsättning som i första hand ska gälla.

Även om vi tror oss ha ett långt liv framför oss, skriv ned eventuella önskemål och förvara handlingarna så att de är tillgängliga för anhöriga.

Vid ett dödsfall är kanske första tanken att genast ringa begravningsbyrån och överlåta alla praktiska göromål till den. Det kan emellertid vara klokt att avvakta ett par dagar och först tänka igenom hur begravningen ska organiseras. Vad kan och vill jag göra själv? Ett aktivt deltagande i planeringen och arrangemanget är ofta ett viktigt led i sorgearbetet.


Hos kyrkogårdsförvaltningen kan man hämta formuläret: Till den som ordnar med min begravning ”Mina önskemål”. Formuläret Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål kan också laddas ner här. Ett enkelt sätt att skriva ner sina önskemål och på så sätt underlätta val och beslut för de anhöriga.