Foto: Magnus Aronsson IKON

Unga 13 år och uppåt

Följ oss på facebook ”Ungdomsverksamhet Sunne pastorat”. Här får du alltid den senaste informationen, ändringar och inbjudan till vår verksamhet.

 

 

Ungdomsresa sommaren 2019

Filmen Klimasail spelades in av Tobias Hedström under resan med svenska och tyska ungdomar från Kalmar till Helsingfors sommaren 2019. Temat för resan var klimat och hållbarhet och var mycket uppskattad.

Konfirmation Läs mer här

Unga ledare Läs mer här

Fritidsverksamhet på Fryxellska skolan är en öppen verksamhet för Dig som går på högstadiet. Vår fritidsledare Niclas Persson finns tillgänglig på skolan. Öppet på skoldagar kl. 08-15.30.