Foto: Johannes Frandsen / IKON

I Coronatider

Vi följer myndigheternas och kommunens/regionens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter det. Detta innebär förändringar i vår verksamhet.

Det är en mycket speciell situation vi befinner oss i och vi brottas med tankar och funderingar om hur vi på bästa sätt ska hantera omständigheterna som coronaviruset ställer oss inför.  

Nya förutsättningar gäller från 1 juni 2021 gällande allmänna sammankomster

I och med de nya förutsättningarna kan vi åter fira gudstjänst på söndagarna i våra kyrkor och på de äldreboenden som önskar det. Se kalendern för tider.

Vi fortsätter också ge möjlighet till dop, vigsel och begravning.

Vi följer den nya regleringen för allmänna sammankomster och tillämpar anvisade sittplatser till max 50 personer med säkerhetsavstånd. Använd handdesinfektion som finns tillgänglig när du kommer in i kyrkan. 

För gudstjänster utomhus gäller max 100 deltagare.

Vi hoppas på fin gemenskap trots säkerhetsåtgärder.

Observera även

  • Öppna förskolan och alla barngrupper är pausade. 
  • Vi erbjuder ingen sommarmusik i år.
  • Vi väntar med andakter och gudstjänster på Allégården och Salla enligt önskemål.
  • Vi bjuder inte på kyrkkaffe eller kyrkbrunch tills vidare för att undvika trängsel och smittspridning.
  • Vi bokar inte in dopkaffe eller fester i våra församlingshem tills vidare för att undvika trängsel och smittspridning.

Vi får inte glömma att hålla avstånd när vi möts och vara rädda om varandra!

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Vi vill ge möjlighet att komma för ljuständning, till bön och stillhet. Samtidigt ska vi ta samhällsansvar tillsammans med det övriga civilsamhället.

 

 ”Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.” (ur nya testamentet 2 Timotheosbrevet 1:7)

Öppettider i våra kyrkor:

Sunne:
Månd–fred 9-17, lörd 10-17. Söndagar och helgdagar öppet i samband med gudstjänster och förrättningar.

Gräsmark, Västra Ämtervik och Östra Ämtervik:
Tisd–fred 10–16. Lördagar, söndagar och helgdagar öppet i samband med gudstjänster och förrättningar.
 
Välkommen! (Avvikelser kan förekomma i öppettiderna)