Foto: Birgitta Persson

Höstlöv

Som vanligt städar vi på kyrkogårdarna i oktober, och kanske en bit in i november, men i år blir lövupptagningsarbetet mer utdraget över tid.

Det har varit en lång, regnig och varm höst

Löven har suttit kvar på träden länge, och än har alla löv inte släppt. Därför kommer vårt lövupptagningsarbete i år bli mer utdraget över tid än om det varit kallt. Allt regnande har också gjort marken mättad med vatten vilket gör att vi inte kan köra på gräsytorna utan att förstöra dem. Istället blåser vi fram löven till gångarna för där kan vi köra med våra maskiner. Det tar tid, men blir inte sämre.
Just nu jobbar vi med att ta bort de större sjoken av lövsamlingar. När det är gjort går vi över till städning runt gravar och häckar.

Vi sparar fallna löv i större planteringar och buskage

Vi sparar fallna löv i större planteringar och buskage av hänsyn till vår miljö. Om löven får ligga kvar bidrar de till en bättre jordstruktur och till ett rikare mikroliv i marken som i sin tur bidrar till ett högre näringsinnehåll. Då får vi gladare och piggare växter. Det blir också mindre ogräs då löven täcker marken och hindrar det vi kallar för ogräs att komma igång med sin fotosyntes. Vi sparar också på fossilt bränsle genom minskat användande av lövblåsar och genom färre transporter med lövsugar och traktorer.