Sunne pastorat

Prata med oss

Kontakt

Sunne pastorat Besöksadress: Kyrkogatan, 68633 SUNNE Postadress: BOX 128, 68623 SUNNE Telefon: +46(565)688550 E-post till Sunne pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskick

Olika typer av gravskick finns. På bilden ovan ses en del av askgravlunden på Sunne kyrkogård. Här har vi samlat information om olika typer av gravskick.

Olika typer av gravskick

Nedan finner du ett utdrag ur Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations "Handbok för begravningsverksamheten 2009" som beskriver olika typer av gravskick:


Kistgravplats
Kistgravplatser är historiskt sett den vanligaste gravtypen och finns i skilda storlekar med plats för en eller flera kistor. Därtill kan också kistorna placeras på olika djup. Även urnor kan placeras i kistgravplatser. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen.

Urngravplats
Urngravplatser är också mycket vanligt förekommande men är mindre till ytan med plats för en eller flera urnor. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen.

Minneslund
Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Gravsättningen noteras i gravboken. Askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar får inte förekomma. Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen utan närvaro av anhöriga.
Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

Askgravlund
Askgravlunden har utvecklats från minneslunden. Det är ett gravskick av kollektiv karaktär där gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt. Vid gravsättningen görs notering i gravboken på samma sätt som vid gravsättning i minneslund. Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lätt förgängligt material. Enskilda gravvårdar får inte förekomma.
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vården av askgravlunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som förvaltningen anvisar. Blommor efter begravning får ej läggas i askgravlunden. Förvaltningen svarar för en gemensam plats/anläggning där namnen på de gravsatta kan anges. Uppsättning och utformning av namnbrickorna ordnas av förvaltningen mot avgift som betalas av dödsboet/anhöriga. Askgravlunden ger minneslundens frihet från skötselansvar utan dess krav på anonymitet. Här får anhöriga närvara vid gravsättningen om de så önskar.