Foto: Gustaf Hellsing IKON

För daglediga

Välkommen till våra sammankomster för daglediga!

Väntjänsten, Aftas-kaffe, Senioritorna , Pantrarna...

Datum för de olika sammankomsterna annonseras i kalendariet.  
Lokal: respektive församlingshem där ej annat anges.