Foto: Gustaf Hellsing IKON

För daglediga

Nu i Coronatider är våra verksamheter för daglediga vilande. Vi följer utvecklingen och startar så fort det är möjligt.

Nedanstående verksamheter startar så fort det är möjligt.

Väntjänsten i Sunne inbjuder till en pratstund och en kopp kaffe på Allégården första söndagen i varje månad kl. 14.30-16.30. OBS inställt tills vidare pga Coronapandemin.

Senioritorna är en gemenskap som samlar damer 65+. Träffas varannan torsdag under terminerna. OBS inställt tills vidare pga Coronapandemin.

Pantrarna är en gemenskap som samlar herrar i mogen ålder. Träffas varannan måndag under terminerna. OBS inställt tills vidare pga Coronapandemin.

Träffpunkten i Gräsmarks församlinghem eller Uddebo varannan onsdag under terminerna för gemenskap runt en kopp kaffe.  OBS inställt tills vidare pga Coronapandemin.

Datum för de olika sammankomsterna annonseras i kalendern. Vi startar verksamheterna så fort det är möjligt.
Lokal: respektive församlingshem där ej annat anges.