Foto: Alex & Martin/IKON

Fondmedel

Det finns möjlighet att ansöka om medel vid särskilda behov.

Ansökan kan göras om ekonomiskt bistånd till exempelvis sjukresor, mediciner och matvaror.

Ansökan lämnas till Hans Hemmingsson, komminister med diakonalt ansvar.

Adress:
Sunne pastorat
Kyrkogatan 3
686 34 SUNNE

Vill du veta mer om fondmedel?

Kontakta
Hans Hemmingsson, komminister med diakonalt ansvar
 tel. 0565-68 88 12

Epost till Hans Hemmingsson