Fjärilen

FJÄRILEN är en verksamhet för barn och ungdomar som har det svårt hemma. Det kan vara att man har en förälder som missbrukar alkohol eller andra droger eller har en förälder som är psykiskt sjuk. Det kan också handla om att föräldrarna har skilts och har stora samarbetssvårigheter.

Det brukar kännas bra att ha andra att prata med när livet
känns svårt - och särskilt bra att få prata med andra som har det nästan likadant, och se att man ändå inte är ensam.

Så här går det till på Fjärilen

Vi gör olika övningar, fikar och har roligt tillsammans. Grupperna består av 4-6 barn och startar på hösten varje år.

Vi träffas en gång i veckan efter skoltid. Vi pratar, och har oftast ett tema varje gång, till exempel känslor, min familj, vänskap, ensamhet och sorg.

På FJÄRILEN träffar du jämnåriga i liknande situation. Där finns också vuxna att prata med.

Det är anonymt och kostar ingenting.

 

Vill du veta mer om Fjärilen? Eller vill du anmäla dig?

Du är välkommen att ringa eller skriva till:

Petra Arlestrand, 
072-553 55 42
petra.arlestrand@svenskakyrkan.se

 

Lena Jansson, 
0565-161 60

 

Du kan också prata med kuratorn eller skolsköterskan på din skola.

Välkommen!

 

 

FJÄRILEN är ett samarbetsprojekt mellan Sunne kommun och Svenska kyrkan, Sunne församling.