Sunne pastorat

Prata med oss

Kontakt

Sunne pastorat Besöksadress: Kyrkogatan, 68633 SUNNE Postadress: BOX 128, 68623 SUNNE Telefon: +46(565)688550 E-post till Sunne pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop

Det är en stor händelse när ett nytt liv kommer till världen. Känslor av glädje och ansvar blandas. Att ta emot ett barn är något av det finaste och svåraste i livet. Vi hoppas att få vara ett stöd och en hjälp för er föräldrar!

Bokning av dop

Bokning av dop görs genom
Pastorsexpeditionen I Sunne.
Tel. 0565-68 85 50.
Sunne pastorat

Öppettider:
Måndag-torsdag
kl. 10.00-12.00, 13.00-15.00.
Fredagar kl. 10.00-12.00.

Genom dopet blir barnet medlem i Svenska Kyrkan. Åren som kommer vill vi sedan återkomma med inbjudningar till barnverksamhet och gudstjänster.

Välkommen att ta kontakt med Pastorsexpeditionen för att bestämma dopdatum.
Vi erbjuder följande doptider:

Dopfunt och dopaltare i Västra Ämterviks kyrka.
Dopfunt och dopaltare i Västra Ämterviks kyrka. Bild: Birgitta Persson

• I kyrkans gudstjänster
• I anslutning till kyrkans
  gudstjänster

• Lördagar och vardagar  
  enligt överenskommelse


Efter att dopet är bokat kontaktar prästen föräldrarna och bestämmer tid för dopsamtal. Då går man igenom dopet, psalmer bestäms och möjlighet finns att ställa frågor.

Dopklänning kan lånas avgiftsfritt. Bokas genom pastorsexpeditionen eller kyrkvaktmästaren.

Församlingshemmen kan bokas för dopkaffe efteråt. Ingen lokalhyra tas ut av församlingsmedlemmar. 

 

Kyrkvaktmästare
Gräsmarks kyrka:
Kristina Arlestrand, 0565-402 07, 076-130 55 73.
Annelie Haglund, 0565-68 82 70, 072-553 55 38.

Sunne kyrka:
Mikael Nermark,
0565-68 82 65, 072-553 54 28.

Terese Persson,
0565-68 82 74, 070-224 89 44

Västra Ämterviks kyrka:
Anna-Karin Andersson,
0565-68 82 70, 070-619 84 70

Gunilla Lövkvist,
0565-68 82 75, 076-314 39 96
 

Östra Ämterviks kyrka:
Göran Bengtsson,
0565-68 82 69, 070-372 31 94

Terese Persson,
0565-68 82 74, 070-224 89 44

 

Bokning av församlingshem
sker genom Pastorsexpeditionen i Sunne, tel. 0565-68 85 50.

 

Värdinnor (församlingshem)
Gräsmark

Birgitta Andersson, tel. 0565-400 50

Sunne
Christa Krolovitsch, tel. 0565-68 82 64, 073-404 60 91

Västra Ämtervik
Lillemor Forsberg, 0565-504 12, 072-553 52 72

Östra Ämtervik
Christa Krolovitsch, tel. 0565-68 82 64, 073-404 60 91

Hyra av församlingshem

Taxor inom Sunne Pastorat fr o m
1 januari 2018

Hyra Sunne församlingshem
A-salen eller Fryksdalsrummet inkl tillgång till kök (delas vid behov)
Vid dop, vigsel eller begravning 500:- / 0:- för församlingsmedlemmar
Övrig uthyrning till privatperson 800:-

A-salen och Fryksdalsrummet inkl tillgång till kök (delas vid behov)
Övrig uthyrning till privatperson. 1 500:-

 

Hyra Västra Ämterviks, Östra Ämterviks och Gräsmarks församlingshem
Vid dop, vigsel eller begravning 500:- / 0:- för församlingsmedlemmar
Övrig uthyrning till privatperson 500:-

 

Hyra av församlingshemmen vid konferens/kommersiell verksamhet, inkl tillgång till kök (delas vid behov) 1 500:-/dag oavsett rum.

 

 

 

 

För samtliga församlingshem gäller att torsdagar, fredagar och lördagar 10.00-18.00 i första hand reserveras för egen verksamhet.

 

Hyra av bordsduk 100:-/styck

Hus C                   500:- / dag

Kyrka 15 % av biljettintäkterna, dock minst 3 000:-.

 

Ingen hyra tas ut av ideella föreningar, körer, organisationer inom Sunne kommun, såsom Röda Korset, Rädda Barnen, pensionärs- handikapps- och nykterhetsföreningar o dyl vilka disponerar lokalerna avgiftsfritt för egen verksamhet.

Lokalerna får ej hyras för offentliga valmöten.

Lokalen skall återställas i det skick den togs i bruk.