Meny

Behöver du någon att tala med?

I det mänskliga livet finns det åtskilliga tillfällen då det kan vara till hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen som har tystnadsplikt.

Inom diakonin arbetar vi bl a med själavård, stödsamtal, hembesök, sorgeuppföljning (enskilt och i grupp), stöd till ungdomar och skolkontakter. Diakoni är till för alla och den är kostnadsfri. Välkommen att kontakta oss. Tystnadsplikt är en självklarhet.

Vill du boka ett samtal eller ha mer information?

Kontakta någon av oss:

Hans-Viktor Krolovitsch, kyrkoherde.
0565-68 88 11, 0733-66 13 65
Epost till Hans-Viktor Krolovitsch

 

Hans Hemmingsson, präst.
Tel.  0565-68 88 12, 072-588 42 43.
Epost till Hans Hemmingsson

 

Anna-Greta Olsson Berggren, pastorsadjunkt
0565-68 88 14, 072-500 25 04.
Epost till Anna-Greta Olsson Berggren

 

Bibbi Svensson Wikstrand, diakon.
0565-68 88 16, 070-688 15 04.
Epost till Bibbi Svensson Wikstrand