Foto: IKON

Begravning

När någon avlider är det vanligt att först kontakta en begravningsbyrå. Begravningsbyrån står till tjänst med den hjälp som de anhöriga önskar, t. ex. bokningar, kista, transporter och annat. Det går även bra att kontakta pastorsexpeditionen eller din församlingspräst.

Församlingens präster och kyrkogårdsförvaltningen kan svara på frågor om kyrka, gravplats, begravningsgudstjänst m.m. För den kyrkliga begravningen finns en ordning med vissa fasta punkter men det finns också utrymme för egna önskemål. Före begravningen kontaktar prästen de anhöriga för ett sorgesamtal. Då väljs psalmer med mera. Det finns utrymme i den musikaliska ordningen för extra musik i form av solosång eller instrumentalmusik. Det är begravningsbyrån eller de anhöriga själva som anlitar solist.

Bårtäcke kan lånas från Sunne Kyrka, Östra Ämterviks kyrka och Västra Ämterviks kyrka. Bokas genom Pastorsexpeditionen.

Församlingshemmets lokaler kan bokas om man önskar ha en minnesstund efter begravningsgudstjänsten. Ingen lokalhyra tas ut av församlingsmedlemmar. 

 

Sunne pastorat

Kyrkogatan 3, 686 34 Sunne
Öppet måndag-torsdag 10.00-12.00

Under sommarperioden måndag-onsdag10.00-12.00

Pastorsexpeditionen:
sunne.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen:
sunne.pastorat.kyrkogard@svenskakyrkan.se 

Gemensam växel: 0565-68 88 00