Ljuset symboliserar liv.
Foto: Svenska kyrkan/IKON

Skolor och universitet

Svenska kyrkan finns som en konsultativ resurs och stöd för skolor och universitet inom Sundsvalls församlings område.

Vi finns tillhands för personal, elever och studenter. Vi står till förfogande för samtal, lektionsmedverkan, stöd i kriser, andakt och gudstjänst. Vi arbetar också i ungdomsstödjande projekt som "Vuxna på stan".

Mittuniveristetet

Här finns vi med som en naturlig del av studenthälsan. Studentprästen - finns där för dig som behöver någon att prata med. Om du har det kämpigt, om du har funderingar kring livet, relationer eller om du bär på sorg.  Studentprästen har fullständig tystnadsplikt. 

SAMTAL

Vi kan fungera som en samtalspartner som både är nära och samtidigt vid sidan om. Du kan vända dig till oss med det som är personligt och viktigt. Det kan handla om tro, relationer, studier och arbete, identitet och mening. Vi har har tystnadsplikt och hos prästen är tystnadsplikten fullständig.

LEKTIONSMEDVERKAN

Utifrån våra erfarenheter och insikter i kristen tro, arbete med människor i kris och kyrkans liv kan vi vara ett komplement i undervisningen. Vi ordnar också studiebesök vid kyrkogården eller i våra kyrkor.

ANDAKT OCH GUDSTJÄNST

Vi erbjuder andakter och gudstjänster som andningshål under dagen eller som högtid och ljus vid t ex terminsavslutningar eller svåra stunder.

JUL- OCH PÅSKSPEL

Inför julen och påsken inbjuder vi lågstadieelever och förskolor till levande dramatiseringar om julen och påskens kristna historia.

VUXNA PÅ STAN

Svenska kyrkan i Sundsvall driver tillsammans med bl.a. Sundsvalls kommun och polisen projektet Vuxna på stan. För att öka tryggheten för våra ungdomar deltar föräldrar till barn på högstadiet i organiserade nattvandringar i city. Alla föräldrar och skolor som deltar nattvandrar enligt schema på fredagskvällar. Varje fredagskväll startar med viktig information inför kvällen och ett föredrag med aktuellt tema.