Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Sundsvalls församling Besöksadress: Floragatan 4, 85237 Sundsvall Postadress: Box 222, 85104 Sundsvall Telefon:+46(60)5310100 E-post till Sundsvalls församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Vi finns hos Sundsvalls sjukhus som ett stöd för patienter, anhöriga och personal.

För oss är inga frågor eller tankar för små eller obetydliga och de behöver inte vara "religiösa". Vi har absolut tystnadsplikt och för inga journaler. Vi förmedlar också kontakt med andra kyrkor och samfund.

Vi kan tillexempel finnas tillhands när...

  • Du vill ha någon att tala med
  • Du känner oro eller tvivel
  • Du önskar hjälp med bibelläsning/andakt
  • Du vill ha förbön eller nattvard
  • Du behöver någon som lyssnar
  • Du eller någon nära dig vill döpas

Du kan alltid nå oss

Vi har våra kontorslokaler i sjukhusentrén mitt emot kiosken. Du kan ringa oss direkt  eller genom sjukhusets växel 060-18 10 00 som kan koppla dig till oss. Helger och kvällar har vi alltid beredskap. Sjukhusets växel och alla avdelningar har information så att du kan komma i kontakt med den av oss som är i beredskapstjänst.

Här finner du ro

Längs sjukhusets centrala gågata finns andakts- och meditationsrummet Oasen. Det är alltid öppet för alla. Ett rum för stillhet och eftertanke. Vardagar spelar vi ofta instrumental musik i Oasen. Torsdagar kl. 12:30 firas en enkel nattvardsmässa men i övrigt är det ett rum där du är själv med tankar och funderingar.
 
I anslutning till Oasen finns vårt samtalsrum. Vardagar mellan klockan 10 och 11 är vi på plats för den som vill besöka oss eller ringa. Dit är telefonnumret 060-181859. Välkommen.

 

Personal

Jan Bränström

Jan Bränström

Sundsvalls församling

Präster

Mer om Jan Bränström

Sjukhuspräst, Sundsvalls sjukhus

Deltidspersonal

Sven-Erik Karlsson

Sjukhuskyrkan - pastor

Direkt: 070-337 93 04

sven-erik.karlsson@rvn.se