Sjukhuskyrkan stöttar och samtalar med både patienter och personal.
Foto: Svenska kyrkan/IKON

Sjukhuskyrkan

Vi finns hos Sundsvalls sjukhus som ett stöd för patienter, anhöriga och personal.

För oss är inga frågor eller tankar för små eller obetydliga och de behöver inte vara "religiösa". Vi har absolut tystnadsplikt och för inga journaler. Vi förmedlar också kontakt med andra kyrkor och samfund.

Vi kan tillexempel finnas tillhands när...

  • Du vill ha någon att tala med
  • Du känner oro eller tvivel
  • Du önskar hjälp med bibelläsning/andakt
  • Du vill ha förbön eller nattvard
  • Du behöver någon som lyssnar
  • Du eller någon nära dig vill döpas

Du kan alltid nå oss

Vi har våra kontorslokaler i sjukhusentrén mitt emot kiosken. Du kan ringa oss direkt  eller genom sjukhusets växel 060-18 10 00 som kan koppla dig till oss. Helger och kvällar har vi beredskap. Sjukhusets växel och alla avdelningar har information så att du kan komma i kontakt med den av oss som är i beredskapstjänst.

Här finner du ro

Längs sjukhusets centrala gågata bortom hiss 8 finns andakts- och meditationsrummet Oasen. Det är öppet för alla. Ett rum för stillhet och eftertanke. Vardagar spelar vi ofta instrumental musik i Oasen. Torsdagar kl. 12:30 firas en enkel nattvardsmässa eller andakt men i övrigt är det ett rum där du är själv med tankar och funderingar.
 
I anslutning till Oasen finns vårt samtalsrum. Vardagar mellan klockan 10 och 11 är vi på plats för den som vill besöka oss eller ringa. Dit är telefonnumret 060-181859. Vi svarar när vi är på plats. I övrigt tar telefonsvararen emot ditt samtal och vi ringer upp. Välkommen.

 

Deltidspersonal

Sven-Erik Flodin

Sjukhuskyrkan - pastor

Direkt: 070-337 93 04

sven-erik.flodin@rvn.se