Samtal och kaffe mellan två personer.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Samtal & stöd

När livet är svårt kan du behöva någon att prata med. Här hittar du information om olika samtal och stöd som vi erbjuder inom Sundsvalls församling.

Ingen av oss orkar bära livets utmaningar ensam. Därför behöver vi finna styrka hos varandra. Turas om. Ibland är du den som är stark, som kan lyssna och stödja, men ibland behöver du också vara den som ber om hjälp, som behöver ett råd eller någon som lyssnar och bryr sig.

Här på nedre och över delen av sidan hittar du olika stöd som vi kan hjälpa dig med. 

Samtalsjourer i Svenska kyrkan