Kyrkorummet i GA-kyrkan.
Foto: Otto Ratz

Öppen och tillgänglig kyrka i kris

En öppen tid för att komma innanför kyrkans portar. Upplev de svindlande valven och de vackert målade fönstren. En plats att tända ett ljus och ett utrymme för att sitta i en bänk och känna både stillhet och närvaro. Du får också tillfälle att möta kyrkans personal, präst eller diakon. GA-kyrkan är öppen alla dagar 12-16:00. Välkommen.

 

Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka är öppen alla dagar 12-16:00. Aktuell information i kalendern

 

Verksamheter i vår församling tar nu paus på grund av coronaviruset.

Men eftersom kyrkan har ett särskilt ansvar att finnas som stöd och hjälp i krissituationer ser vi över hur vi på bästa sätt kan vara kyrka just nu.

Våra församlingsbor ska möta en tillgänglig och öppen kyrka. Som trots det svåra kan gjuta mod och hopp i människors liv. Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka är öppen på ovanstående tider så att de som vill är välkomna till kyrkan för ljuständning, en stunds stillhet och bön. Men, för max 8 personer samtidigt i kyrkorummet.