Kyrkorummet i GA-kyrkan.
Foto: Otto Ratz

Öppen och tillgänglig kyrka

En öppen tid för att komma innanför kyrkans portar. Upplev de svindlande valven och de vackert målade fönstren. En plats att tända ett ljus och ett utrymme för att sitta i en bänk och känna både stillhet och närvaro. Du får också tillfälle att möta kyrkans personal. GA-kyrkan är öppen alla dagar 12-15:00. Välkommen.

 

Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka är öppen alla dagar 12-15:00. Aktuell information i kalendern

 

Våra församlingsbor ska möta en tillgänglig och öppen kyrka. Som kan gjuta mod och hopp i människors liv. Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka är öppen på ovanstående tider så att de som vill är välkomna till kyrkan för ljuständning, en stunds stillhet och bön. Vi har även guider på plats om ni vill veta mer om kyrkans historia. Vi följer löpande Fhm:s restriktioner för antal personer som  samtidigt får vistas  i kyrkorummet.