Kyrkorummet i GA-kyrkan.
Foto: Otto Ratz

Öppen och tillgänglig kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

En öppen tid för att komma innanför kyrkans portar. Upplev de svindlande valven och de vackert målade fönstren. En plats att tända ett ljus och ett utrymme för att sitta i en bänk och känna både stillhet och närvaro. Du får också tillfälle att möta kyrkans personal. GA-kyrkan är öppen mån-lördagar 12-15:00, sön gudstjänsttid. Välkommen.

 

Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka är öppen mån-lördagar 12-15:00, sön gudstjänsttid. Aktuell information i kalendern

 

Våra församlingsbor ska möta en tillgänglig och öppen kyrka. Som kan gjuta mod och hopp i människors liv. Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka är öppen på ovanstående tider så att de som vill är välkomna till kyrkan för ljuständning, en stunds stillhet och bön. 

 

Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka

Gustav Adolfs kyrka sticker upp mitt i Sundsvalls stad och kan ses från alla väderstreck när du promenerar i innerstan.

Be en bön för fred

På bönewebben kan du tända ett ljus eller be en digital bön för fred.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.