Meny

Öppen och tillgänglig kyrka i kris

Svenska kyrkan, Sundsvalls församling fortsätter att vara tillgänglig och öppen för människor även om vissa delar av samhället stänger ner. Verksamheten sker emellertid på lite andra sätt. Kyrkan är öppen varje dag.

 

Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka är öppen

Mån-Lör 12-15:00 

Aktuella gudstjänster hittar du i kalendern.

 

Många verksamheter i vår församling tar nu paus på grund av coronaviruset.

Du hittar aktuell information i vår kalender. Men eftersom kyrkan har ett särskilt ansvar att finnas som stöd och hjälp i krissituationer ser vi över hur vi på bästa sätt kan vara kyrka ändå.

Våra församlingsbor ska möta en tillgänglig och öppen kyrka. Som trots det svåra kan gjuta mod och hopp i människors liv. Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka är öppen på ovanstående tider så att de som vill, kan och inte känner sig sjuka är välkomna till kyrkan för ljuständning, en stunds stillhet eller någon att prata med.