Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfa på ditt sätt

Nyhet Ändrad

Se hit, vi vänder oss till dig som vill ha en mindre konfa-grupp. Vi har en grupp för dig, med lugnt tempo och där vi anpassar oss efter var och ens särskilda behov.

Konfa på ditt sätt!

Konfirmation är för alla - oavsett behov! Vi vill skapa den bästa upplevelsen med samtal om viktiga frågor, andakter, och gemenskap där vi framför allt har roligt tillsammans. Allt i en miljö med ett lugnare tempo med ledare som jobbat länge med barn och unga med olika förutsättningar. 

 

För mer info, frågor och anmälan:

Helena Löfvander, Sundsvalls församling