Meny

Musikkonfirmander

–Erbjuds dig som väljer söndagsgruppen

Musikkonfirmander

–Erbjuds dig som väljer söndagsgruppen

Det här alternativet är för dig som redan spelar instrument och/eller sjunger, att utmanas i vår musikskatt. Samtidigt får du diskutera, göra nya erfarenheter, utmanas och hänga med nya eller gamla kompisar.

Musikkonfirmander är en del av söndagsgruppen och har gemensamma träffar, läger och konfirmation –skillnaden är att Musikkonfirmander ibland går iväg och har musikpass med vår musiker.

Som i alla våra konfirmationsalternativ ingår också här andakter, samtal om de viktiga frågorna, gruppövningar och framförallt att ha skoj. Träffarna är i Kyrkans hus. Du kan se datumen på sidan under rubriken Konfirmandgrupp Söndag.

Minst deltagarantal i musikgruppen är 5 och max 12 pers.