Foto: Camilla Sellberg

Välkommen att fira gudstjänst, dop & vigsel i Sundsvalls församling!

Nu öppnar vi upp för gudstjänster, dop, vigslar och minnesstunder. Här kan du läsa hur vi agerar i våra gudstjänster och verksamheter utifrån lokala allmänna Covid 19-råd. Du kan också läsa om hur vi kan finnas för dig.

Vi är fortsatt medvetna om människors behov av samtal och stöd vilket innebär att vi fortsätter med enskilda samtal av olika slag och håller kyrkorna öppna i den utsträckning vi kan. 

Nedanstående omställningar gäller från 15 juli:

Gudstjänster firas och konserter spelas men med gällande maxtak på 280 personer exklusive personal i Gustav Adolfs kyrka samt ett maxantal på 80 personer exklusive personal i Skönsmons kyrka.

I lokalerna gäller också att sällskap om max 8 personer får sitta tillsammans där varje sällskap också ska sitta minst 1m ifrån varandra. 

  • Håll avstånd när du besöker oss, samt sprita och tvätta händerna ofta.
  • Våra församlingshem: Kyrkans hus och Skönsmonär öppna för bokningar av minnesstunder och dopfika från vecka 24. Varje bokningsbar lokal har en maxgäns för antalet besökare. Ring för bokning. Växeltelefon 060-53 10 100.
  • Från vecka 23 firas veckomässor. Se vår webbkalender för dagar och tider.
  • Dop och vigsel  kan hållas. Se maxantal för respektive kyrka.
  • För aktuell verksamhetsinformation hänvisar vi till vår webbkalender. Eller till vår växeltelefon 060-53 10 100.

 

Detta gäller kring begravningar

I lokalerna gäller också att sällskap om max 8 personer får sitta tillsammans där varje sällskap också ska sitta minst 1m ifrån varandra.       

  • Max 50 pers exkl. medverkande personal vid alla begravningar i GA-kapellet.
  • Max 280 pers exkl. medverkande personal vid alla begravningar i GA-kyrkan och max 80 pers exkl. medverkande personal i Skönsmons kyrka.
  • Möjlighet till enskilt avsked för ytterligare gäster före och/eller efter begravningen.
  • Vid jordbegravning sker avslut i kyrkan, utbärning är ej möjlig.
  • Vi kan tillhandahålla bokning av minnesstud hos oss från vecka 24.

 

Här kan du också välja att delta digitalt

Bra att veta