Lokala allmänna råd: så agerar Sundsvalls församling

Här kan du läsa hur vi agerar i våra gudstjänster och verksamheter med anledning av att lokala allmänna Covid 19-råd införs i Västernorrland. Du kan också läsa om hur vi kan finnas för dig.

Västernorrlands bekräftade fall av covid-19 har ökat under hösten. Smittspridningen är nu av en sådan omfattning att Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare, bedömt det som nödvändigt att börja tillämpa allmänna råd. För att bromsa smittspridning och rädda liv.

Men, vi är fortsatt medvetna om människors behov av samtal och stöd vilket gör det smärtsamt att stänga ner gudstjänster och verksamheter. För att kunna finnas närvarande så kommer vi hålla stora GA-kyrkan öppen, samtal igång och ge möjlighet till begravning, dop och vigsel i mindre slutna sällskap.

Nedanstående omställningar gäller tillsvidare:

 • Alla verksamheter, gudstjänster och konserter med besökare ställs in.
 • Våra församlingshem: Kyrkans hus, Skönsmon och Nacksta stängs för allmännheten och för bokningar, även minnesstunder.
 • Dop och vigsel  kan hållas i en liten och sluten krets. Max 8 personer inklusive oss som tjänstgör.
 • Vi kommer att fira mindre gudstjänster på söndagar i båda våra kyrkor, med fokus på bön för dig och församlingen. Men, utan besökare.
 • Kyrkan i centrala Sundsvall, Gustav Adolfs kommer att hålla öppet med bemanning alla dagar i veckan 12-16:00. Det är ett stilla rum som du kan besöka för frid, bön och ljuständning. Max 8 pers samtidigt i rummet.
 • Kanske känner du dig ensam, orolig, fundersam eller behöver bara någon som lyssnar en stund? Du kan ringa vår lokala stödlinje för att prata med en lokal präst eller diakon hos oss. Vardagar 10-14:00. 
  Telefonr 060-5310105.
 • För aktuell verksamhetsinformation hänvisar vi till vår webbkalender. Eller till vår växeltelefon 060-53 10 100.

 

Detta gäller kring begravningar      

 • Max 20 pers exkl. medverkande personal på alla begravningar.
 • Möjlighet till enskilt avsked för ytterligare gäster före och/eller efter begravningen.
 • Vid jordbegravning sker avslut i kyrkan, utbärning är ej möjlig.
 • Vi kan tyvärr inte tillhandahålla bokning av minnesstud hos oss.

 

Bra att veta