Foto: Lina Beutler /Ikon

Kören Samklang söker nya röster

Nyhet Publicerad

Alla kan sjunga! Kom med du också och sjung av glädje. Just nu söker kören Samklang nya röster. En kör för alla. Ingen provsjungning. Vi börjar onsdag 24 januari 18.30 i Kyrkans hus. Vi behöver körsångare i alla stämmor. Välkommen. Yamandú mobilnr: 073-2710134 yamandu.pontvik@svenskakyrkan.se

Kör och musik

Musik- och körverksamhet

I kyrkan finns en bred kompetens inom sång och musik. Vi har en kör för alla. Hitta din favorit.