Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Kontakta oss

Ring eller mejla till oss. Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider.

Expeditionen för Sundsvalls församling ligger i Kyrkans hus, den stora tegelbyggnaden mitt emot Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka.

Vi har öppet mån-fredag 10-14:00 (Lunch 12-13:00)

Telefonnummer 060-53 10 100

sundsvalls.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress: Sundsvalls församling, Box 222, 851 04 Sundsvall

Har du frågor om befintliga gravar, gravsättningar, skötsel, plantering med mera? Ring ovanstående telefonnummer mellan 8-12:00.