Meny

Konfirmationsgrupp Torsdag - FULLSATT

Veckokonfirmander

Det här alternativet är för dig som gillar att åka på 2 kortare läger under både hösten och våren. Det finns 3 grupper att välja mellan, onsdag (träffas varje vecka), torsdag (träffas varannan vecka) eller söndag (träffas en gång i månaden).

Som i alla våra konfirmationsalternativ ingår också här andakter, samtal om de viktiga frågorna, gruppövningar och framförallt ha skoj. Träffarna är i Kyrkans hus. Två av träffarna är tillsammans med alla veckokonfirmandgrupperna och kallas Konfasöndag.

Minst deltagarantal i gruppen är 10 och max 25 pers.

Torsdagsgrupp

Start: 13 sep

Träff under ht: 1 okt, 5 nov, 17 nov, 3 & 17 dec 16-18:30

Konfasöndag: 18 okt 13-17:00 & 22 nov 15-19:00

Läger: ht 24–27 sep och vt under sportlovet.

Konfirmation: lördag 8 maj 11:00