Meny

Konfirmationsgrupp Söndag

Veckokonfirmander

Det här alternativet är för dig som gillar att åka på 2 kortare läger under både hösten och våren. Det finns 3 grupper att välja mellan, onsdag (träffas varje vecka), torsdag (träffas varannan vecka) eller söndag (träffas en gång i månaden).

Som i alla våra konfirmationsalternativ ingår också här andakter, samtal om de viktiga frågorna, gruppövningar och framförallt ha skoj. Träffarna är i Kyrkans hus. Två av träffarna är tillsammans med alla veckokonfirmandgrupperna och kallas Konfasöndag.

 Minst deltagarantal i gruppen är 10 och max 25 pers.

Söndagsgrupp

I denna grupp kan du välja att hålla på med musik om du sjunger eller spelar något instrument. Du kan bli musikkonfirmand.

Start: 13 sep

Träff under ht: 27 sep, 8 & 29 nov 10-16:00 

Konfasöndag: 18 okt 13-17:00 & 22 nov 15-19:00

Läger: ht 2–4 okt och vt under sportlovet.

Konfirmation: lördag 24 april 11:00

Minst deltagarantal i alla grupper är 10 och max 25 pers