Meny

Konfirmation för unga med finsk bakgrund

Svenska kyrkan erbjuder nu den första nationella konfirmandundervisningen för ungdomar med finsk bakgrund och på två språk.

BRA ATT VETA

Detta är enligt gällande Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete: För konfirmander som använder teckenspråk, samiska eller finska ska möjlighet till annat upplägg av konfirmandtiden finnas (bestämmelser punkt 13).

Ungdomar kommer att konfirmeras enligt Svenska kyrkans ordning.

Svenska kyrkan anordnar ett nationellt läger i samarbete med Åbo församlingar den 5-11 juli 2021 på Harva ö i Åbo skärgård.

Utöver detta ingår i undervisningen kontakter med den egna hemförsamlingen och en gemensam helg den 19-21 mars 2021 på Finnåkers kursgård. Vi kommer att hålla även kontakt via nätet och använda sociala medier i undervisningen.  Konfirmationsgudstjänsten äger rum den 11 juli 2021 i Åbo. Besked om plats och tid meddelas senare.

Konfirmation riktar sig till de som är födda 2006 eller tidigare. Konfirmandläsningen kostar 6 000 kr/konfirmand. Din församling ger ett ekonomiskt stöd (s.k. konfirmandclearing) till alla som tillhör Svenska kyrkan. 

Anmälan senast den 20 september 2020 till Manne Mali. 

Mer information:
Manne Mali
Västerås stift, sverigefinskt arbete
021-17 85 08 eller sms 070-378 61 75 eller e-post

 

Broschyr finns här -->