Information om personuppgiftsincident

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Behöver du kontakta vårt dataskyddsombud så är de IT-Säkerhetsbolaget i Skandinavien AB (556915-8990), tfn: 0709-249 250, dataskydd@itsakerhetsbolaget.se

Här hittar du mer information om incidenten

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.