GA-kyrkans tak
Foto: Otto Ratz

GA-kyrkan får nytt tak

Nyhet Publicerad

Mellan mars och oktober månad i år kommer det att ske en större renovering av skiffertaket på Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka.

“... alla jordens folk ska lära känna ditt namn ... och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.” 1 Kung 8:43

Sundsvalls kyrka tornar upp sig mitt i vår stad och utgör en central del av stadsbilden och dess siluett. I församlingen är vi både stolta och måna om vår nygotiska kyrka. I år tar vi oss an en stor renovering av skiffertaket, som är den största takytan, mellan de koppartäckta tornen och fasaden i rött tegel.

Fastighetschef Bengt-Olov Wallin berättar: 

–Planen är att arbetet ska påbörjas första mars, om vädret tillåter och målet är att det ska vara klart till 31 oktober. 

Det innebär att vi under större delen av året kommer att se en kyrka klädd i byggnadsställningar, något som kommer att märkas vid sidan av kyrkan. Markutrymmet minskar naturligtvis något. Men, vi arbetar för att kunna göra det tillgängligt för parkeringar och att passera runt kyrkan med bil.

Det är cirka 12’000 skifferplattor, som ska undersökas och ersättas av nya plattor där det behövs. Med hållbarhet som ledstjärna så återanvänds alla plattor som är i fint skick. Arbetet är tidskrävande och det är viktigt att det görs ett gott hantverk. Främst för att bevara det arkitektoniska intrycket och den byggnadskvaliteten som är ett arv från kyrkans byggnadsår 1891 - 1894.

I samband med bytet kommer vi också att inspektera innertak och bjälkar som är kyrktakets stomme, så att vi vet om ytterligare åtgärder behövs innan de nya plattorna placeras. Säger Bengt-Olov.

Vi ser fram emot att fortsätta förvalta arvet från 1800-talets slut, som tornar upp sig i vår stad. 

I framtiden vill vi fortsätta värna och levandegöra den församlingsgemenskap och tro som kyrkorummet vittnar om. Den historien sträcker sig så mycket längre än både kyrkobyggnadens tillkomst och dess väggar.

Läs mer om Sundsvalls GA-kyrka

Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka

Gustav Adolfs kyrka sticker upp mitt i Sundsvalls stad och kan ses från alla väderstreck när du promenerar i innerstan.