Dina rättigheter som registrerad

Nyhet Publicerad

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig och du kan kostnadsfritt begära registerutdrag. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort.

Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder registreringen bygger på, hur länge dina uppgifter sparas, vem som har tillgång till informationen. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om det inte finns rättsliga skäl för att de lagras.

 

Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter. Du måste då kunna styrka din identitet.

 

Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.

 

I det fall information som sparats om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, har du rätt att informeras om detta.

 

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt kan du klaga hos Datainspektionen.