Foto: Pixabay

Covid, så påverkar det vår verksamhet

Här uppdaterar vi löpande information om vad som gäller under pandemin. Vi följer givetvis regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Var noga med handhygien, stanna hemma om du känner dig sjuk, testa dig och visa respekt gentemot dina medmänniskor.

Så påverkas verksamheten i Sundsvalls församling

Sidan uppdaterad 2022-01-18

Med anledning av att covid-19 åter ökar i samhället kommer nu nya restriktioner i vår verksamhet. Nedan följer information om vad som gäller för vår församling i GA-kyrkan, Skönsmons kyrka och våra församlingshem.

GUDSTJÄNSTER 

Inget krav på vaccinationsbevis.

Det ska vara möjligt att fira gudstjänst; be, sjunga och delta i nattvardsfirande utan att du ska behöva legitimera dig. Därför kommer vi inte att kräva uppvisande av vaccinationsbevis när en person deltar i någon av våra gudstjänster.

Vid gudstjänster är det tillåtet  med max 50 besökare. placerad med en meters avstånd (åt alla håll) mellan varandra eller sällskap på max 8 personer.

KONSERTER 

Krav på vaccinationsbevis.

Vid offentliga konserter i våra kyrkor kommer vi att kräva uppvisande av vaccinationsbevis och legitimation eller giltigt bevis på att man ej kan vaccineras och legitimation . Detta gäller såväl församlingens egna konserter samt de konserter där vi samarbetar med andra aktörer. Kom till kyrkan i god tid. 

Max antal besökare i GA-kyrkan 280 personer och Skönsmons kyrka 80 personer.

BEGRAVNINGAR, DOP och VIGSLAR från 1 december

Inget krav på vaccinationsbevis.

Vid förrättningar kommer vi placera deltagare på anvisad plats med en meters avstånd (åt alla håll) mellan personer eller sällskap på max 8 personer.

Max antal besökare vid begravning/dop/vigselgudstjänster i våra kyrkor är 50 personer.

Max antal besökare vid  begravningsgudstjänst och borgerlig begravning i GA-kapellet är 30 personer.

Övrig verksamhet som påverkas

Extern uthyrning i våra lokaler

Sällskap som hyr i våra lokaler för tex dopkaffe, körövning och föreningsmöten tillåts att vara max 20 personer.

Vi uthyrning för minnesstund i samband med en begravningsceremoni är regeln max 50 personer. 

Öppna verksamheter som ställs in

Öppet kyrkis och Minikyrkan kommer att ställas in tillsvidare. Eventuellt kan fler verksamheter komma att ställas in. Dagsaktuell information finns i vår kalender. Dessa båda är öppna verksamheter för allmänheten som ställs in. Vi har fortfarande en rad församlingsverksamheter som pågår, med goda anpassningar för att förhindra smittspridning. T ex Café Rut, konfirmander, barngrupper och körer.

Vi vill påminna om att visa varandra respekt genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.