Foto: Pixabay

Coronaviruset och besök i Sundsvalls församling

Du är varmt välkommen till kyrkan. Men var noga med handhygienen och se till att du stannar hemma och tar hand om dig om du är sjuk. Sundsvalls församling följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

Kyrkan är en helig plats där gudstjänster, musikevenemang och andra verksamheter är trygga och positiva sammanhang för många. Av omsorg om och med hänsyn till varandra följer och tillämpar vi de rekommendationer och beslut som fortlöpande ges från Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering.

Det kanske viktigaste av alla råd just nu är att stanna hemma om du känner symtom på förkylning; samma sak gäller givetvis kyrkans lokaler, är du sjuk så stanna hemma tills du har kryat på dig. 

VID GUDSTJÄNSTFIRANDE

Just nu behöver särskild hänsyn tas vid gudstjänstfirande.

När du möter oss personal i kyrkan så väljer vi att hälsa med en blick och en nick. Vi handhälsar eller kramas inte.

  •  Vid fridshälsningen i nattvardsgudstjänsten tar vi inte i hand, men kan på andra sätt hälsa varandra med Herrens frid.
  • Vid nattvarden får du instruktioner av tjänstgörande präst om hur du på säkraste sätt tar emot brödet och vinet.

Men även den som av olika skäl väljer att sitta kvar i bänken eller tar emot personlig välsignelse under nattvardsfirandet är en del av gemenskapen.
Om du känner dig osäker kan du alltid fråga någon av de tjänstgörande till råds.

VAD VAR OCH EN KAN GÖRA

Sundsvalls församling följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär för närvarande att delar av verksamheter pågår som vanligt. Tänk på:

 

·      Tvätta händerna ofta och noga

·      Hosta eller nys i armvecket

·      Undvik att handhälsa

·      Stanna hemma om du känner någon form av symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl), oavsett om du rest till drabbade områden eller inte.