Foto: Magnus Aronson /Ikon

Tack till dig som är medlem i Svenska kyrkan

Det är din förtjänst att det finns jourhavande präst under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda. Att vi kan hjälpa socialt utsatta barn och vuxna. Att vi kan finnas till vid kriser och katastrofer. Att kyrkobyggnader underhålls för framtidens kulturarv. Att vi kan göra hem- och sjukhusbesök hos riktigt ensamma människor. Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till allt vårt samarbete med andra goda krafter som bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Solidaritet – för alla överallt

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. I Sundsvall erbjuds hjälp och aktiviteter för ensamma, gamla och socialt utsatta människor. Men Svenska kyrkan finns också runt om i världen till stöd för turister, studenter och utlandssvenskar. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta sociala arbete.

Olyckor, kriser och katastrofer

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en viktig stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. Du som medlem gör detta möjligt.

Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken

Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Hos oss finns det alltid någon att samtala med.

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. I Sundsvall fungerar kyrkorna som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är också en välbesökt och uppskattad tyst avskild plats för egna tankar. Tack vare alla medlemmar kan vi bevara våra kyrkor och hålla dem varma och öppna.

Livets stora händelser

Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Barn och ungdomar

I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. Ca 600 barn och ungdomar deltar årligen regelbundet i vår församlingsverksamhet, som Öppet kyrkis, musiklek, barnkörer, lekgrupper och miniorer. Varje år konfirmerar vi ca 100 ungdomar. Genom ditt medlemskap ger du alla barn rätt till en avgiftsfri verksamhet med kvalitet.

Kultur, musik och körer

I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 300 människor i alla åldrar sjunger i någon kör hos oss. Du bidrar till Sundsvalls musikaliska kulturutbud genom att vara medlem i kyrkan.

En plats för eftertanke

Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Hos oss finns det alltid någon att samtala med. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.