Prata med oss

Kontakt

Sundsvalls församling Besöksadress: Floragatan 4, 85237 Sundsvall Postadress: Box 222, 85104 Sundsvall Telefon: +46(60)5310100 E-post till Sundsvalls församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Beslutande organ & församlingsinstruktion

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som har fyllt 16 år har rösträtt. Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Sundsvall är och vill vara.

Sundsvalls församling är en öppen gemenskap som möter människor där de är och erbjuder ett sammanhang att reflektera över och växa i sin kristna tro.

Kontakt

Vill du kontakta våra förtroendevalda kan du göra det genom:

Maria Antonic, kyrkorådets ordf. mobilnr: 070-378 00 55 Epost

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Sundsvalls församlings högsta beslutande organ som beslutar i ärenden av principiell karaktär:

 

• Fast ställa mål, riktlinjer för verksamheten avseende ekonomisk utjämning, resurshushållning och service.

• Fastställa budget, kyrkoavgift, begravningsavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.

• Fastställa kyrkorådets organisation och verksamhetsformer.

• Välja ledamöter och ersättare till kyrkoråd.

• Välja revisorer.

• Besluta om ansvarsfrihet samt godkänna årsredovisning.

Kyrkofullmäktige i Sundsvalls församling

Ordinarie ledamöter

Priscilda Helenius, Socialdemokraterna

Jonas Väst, Socialdemokraterna

Lars-Olof Boström, Socialdemokraterna

Johanna Teir, Socialdemokraterna

Maria Antonic, Socialdemokraterna

Camilla Ehn, Socialdemokraterna

Ulf Bylund, Socialdemokraterna

Cathrine Strand, Socialdemokraterna

Jan Öberg, Socialdemokraterna

Eva Bergström Selling, Socialdemokraterna

Håkan Strand, Socialdemokraterna

Sanna Lundin, Socialdemokraterna

Lars Jonsson Huss, Socialdemokraterna

Bertil Swenson, Borgligt alternativ

Patrik Gustavsson, Borgligt alternativ

Sigbritt Ericsson, Borgligt alternativ

Linus Johansson, Borgligt alternativ

Erik Thunström, Centern

Karin Sillman, Centern

Leif Finnström, Centern

AnetteLindén, Folkpartister i Svenska kyrkan

Håkan Lindén, Folkpartister i Svenska kyrkan

Gunnar Åström, Kristdemokraterna

Lena Schölander

 

Kyrkorådet

Kyrkorådet skall leda förvaltningen av Sundsvalls församlings angelägenheter, vilket innebär att kyrkorådet:

 

• Är Sundsvalls församlings styrelse.

• Är arbetsgivare för samtliga anställda.

• Har det övergripande ansvaret för församlingens ekonomi.

• Har det övergripande ansvaret för församlingens fasta egendom.

• Har det övergripande ansvaret för Begravningsverksamheten.

• Bereder ärenden som skall behandlas av kyrkofullmäktige.

• Ansvarar för att kyrkofullmäktiges beslut verkställs.

 

Kyrkorådet i Sundsvalls församling

Ordinarie ledamöter

Maria Antonic, ordförande , Socialdemokraterna

Lars-Olof Boström, vice ordförande, Socialdemokraterna

Jan Öberg, Socialdemokraterna

Cathrine Strand, Socialdemokraterna

Ulf Bylund, Socialdemokraterna

Patrik Gustavsson, Borgerligt alternativ

Linus Johansson, Borgerligt alternativ

Karin Sillman, Centern

Håkan Linden, Folkpartister i Svenska kyrkan

Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet ansvarar på delegation från kyrkorådet för begravningsverksamheten inom givna ekonomiska ramar. Länsstyrelsen har utsett ett begravningsombud, som deltar i kyrkogårdsutskottet.

 

Fastighetsutskott

Fastighetsutskottet ansvarar på delegation från kyrkorådet för förvaltning av församlingens fastigheter inom givna ekonomiska ramar.