Diakoni - vad är det?

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni är ett från början grekiskt ord som betyder "tjänst" och innebär en omsorg om medmänniskor i livets olika händelser. Kyrkans diakonala arbete kan beskrivas som kristen tro omsatt i konkret handling.

Svenska kyrkans diakoner känner du igen på den gröna skjortan med en vit frimärkskrage och smycket med korset och duvan.

Diakonens smycke har en ring, duva och ett kors.
Smycket som bärs av diakonen. Symbolerna betyder: Korset – Sonen, Jesus Kristus, som älskar, dör och uppstår för oss. Duvan – Den helige ande. Olivkvisten betyder liv, "gå med bud om liv". Ringen – Fadern som omsluter allt. Guds kärlek till oss alla.

Diakoner och diakoniassistenter