Gravkapellet Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkogård
Foto: Camilla Sellberg

Kyrkogård, grav & kapell

Här hittar du alla kyrkogårdar och kapell i Sundsvalls församling. Söker du en grav kan du göra det här i en länk till "Agrandos webbkarta" och "gravar.se".

Sundsvalls Gustav Adolfs gravkapell och kyrkogård

I augusti 1882 invigdes Sundsvalls kyrkogård. Kyrkogården har under 1900-talet byggts ut i omgångar och omfattar i dag ca 12 hektar. Kyrkogården är anlagd efter ett typiskt mönster från 1800-talets andra hälft. Kyrkogårdarna skulle då ligga i utkanten av staden och fungera som lummiga parker med stillhet och lugn. Kyrkogården inramas av en mur i natursten vilket också var typiskt under 1800-talet. Huvudbyggnaden med kapell stod färdig 14 augusti 1886. Kyrkogården har också en minneslund.

Skönsmons gravkapell och kyrkogårdar

Skönsmons äldsta kyrkogård invigdes år 1878. Under 1970-talet aktualiserades behovet av en till kyrkogård i Sundsvalls församling. År 1984 började man bereda marken och 21 september år 1985 stod en ny begravningsplats i Skönsmon klar för invigning, Sundsvalls skogskyrkogård. Här finns också en minneslund. Den ligger i en sluttning mot skogskanten. Genom den flyter en ständigt porlande bäck.