Foto: Kristiina Ruuti /Ikon

Sverigefinskt arbete

Sverigefinskt församlingsarbete är Svenska kyrkans egen verksamhet. Den bedrivs huvudsakligen på finska, men är delvis även tvåspråkig. Syftet är att främja kristen tro och församlingsliv hos dem med finsk bakgrund eller anknytning.

I samarbete med Sundsvalls finska förening och Sundsvalls kommun har Sundsvalls församling verksamhet för finsktalande. Vi firar gudstjänst, morsdagar och har julkonserter. 

    Suomea puhuvat työntekijät Sundsvallin seurakunnassa: Finsktalande personal i Sundsvalls församling:

  • Minna Lehto

    Sundsvalls församling

    Diakon