Svenska kyrkans flagga
Foto: Gustav Hellsing/IKON

Lediga tjänster

Kom och jobba hos oss i en vacker och målmedveten stad. Sundsvalls församling har en bred verksamhet och ett livfullt och välbesökt gudstjänstliv. Vi har två större kyrkor, Gustav Adolfs kyrka, som är Sundsvalls stads landmärke, och Skönsmons kyrka. Därtill kommer två skärgårdskapell och gravkapell. Som vår medarbetare blir du del av en väl fungerande verksamhet som kommer att ingå i det kommande Medelpads södra pastorat.

Vi söker präster

Vi söker två präster! En församlingspräst och en arbetsledande präst.

Bli vår nya kollega i Sundsvall med den norrländska naturen in på knuten. Hos oss får du ett välbesökt gudstjänstliv i en kyrka som är öppen alla dagar. Sundsvalls församling har en stabil organisation. Vi arbetar i fina moderna lokaler i ett eget "Kyrkan hus". I ditt dagliga arbete stöttas du av ett kompetent kansli för administration, ekonomi, Hr, kommunikation och it. Prästkollegiet består av åtta präster.

Vi söker sommarjobbande ungdom till våra kyrkogårdar

  • Vi har gjort alla våra marknadsföringsval för våra lediga tjänster och avböjer vänligt men bestämt ytterligare säljande erbjudanden.